Per què l’Estat espanyol ha estat denunciat davant la Comissió Europea?

Fins a 16 entitats socials són les que han denunciat a l’Estat espanyol davant la Comissió Europea per l’incompliment de l’objectiu marcat per la UE d’arribar al 50% de reutilització i reciclatge dels residus municipals d’aquest 2020.

I és que lluny de complir-lo, les xifres encara van ser més baixes que el 2018, que se situaven al 35%. Segons dades facilitades pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Espanya no hauria posat en marxa cap de les polítiques la Comissió li ha anat recomanant durant els últims anys per tal d’arribar a l’objectiu del 50% aquest any anterior.

Davant d’aquesta situació, Carlos Arribas, portaveu de Ecologistas en Acción, afirma que cal dur a terme actuacions urgents, ja que no som capaços de reciclar ni la tercera part dels residus que generem.

La denúncia, més enllà de sol·licitar que la Comissió Europea admeti a tràmit la seva reivindicació, les entitats demanden un canvi de rumb de manera immediata per part de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dins l’Executiu espanyol. Aquest gir de 180º —sense precedents— implica transposar les noves directrius de residus a través d’una nova Llei de residus, participativa i ambiciosa, amb eines que assegurin l’acompliment obligatori dels nous objectius marcats de reutilització i reciclatge.

D’igual manera, aquesta nova llei haurà de complir una sèrie de “mesures clau”, alineades amb les directrius de la Comissió Europea, com ara l’acompliment de la jerarquia de residus (prioritzant la prevenció), el desplegament de tot el potencial de la matèria orgànica i l’acompliment de la responsabilitat ampliada del productor en tots els sectors —inclòs el dels envasos— per tal d’evitar que tot el pes segueixi recaient en els consumidors.

Però no podem parlar només d’una mala gestió de residus per part d’Espanya. Si ens fixem en les dades recollides en l’Agència de Residus de Catalunya, podem observar que tot i que la tendència evolutiva de la producció de deixalles ha anat a la baixa, ha experimentat un lleuger augment en els últims anys. Sense anar més lluny, el 2019 es van generar 4.046. 614 tones de residus municipals. A continuació, deixem l’evolució des de 2009:

Davant d’aquestes xifres, és evident que encara hi ha molta feina a fer. Des de Rconnecta us animem a tots a contribuir, per poc que pugueu, a un món més sostenible!