treballem economia circular

Som agents de residus autoritzats per l’Agència Catalana de Residus amb el nº de registre A-10163.

Des dels nostres inicis, l’octubre de 2017, hem treballat sempre seguint un mateix propòsit: trobar solucions creatives i tècniques per a empreses generadores de residus, connectant-les amb d’altres que poden reutilitzar-los.

El nostre màxim indicador són les tones que recuperem de l’abocador per donar-li un ús. Des d’octubre de 2017 fins a octubre de 2020, hem aconseguit que 32.000 tones no acabin a l’abocador.

A Rconnecta realitzem una correcta gestió dels residus, sempre sota el compliment del marc legal vigent, assessorant a les empreses en l’obtenció dels certificats mediambientals. És per aquest motiu que busquem les solucions més innovadores, donant-li una oportunitat als residus, convertint les empreses en ressò-friendly i ajudant-les en l’estalvi de costos energètics.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió: Aconseguir la màxima reducció/eliminació del residu industrial, oferint solucions de gestió i reutilització a les empreses per tal de convertir el seu residu en un recurs.

Visió: Volem ser agents actius per un món sense residus.

Valors: Protecció del medi ambient (de les persones). Transparència amb el que fem i el que som. Esperit col·laborador. Vocació de servei, excel·lència, professionalitat i honestedat.