Rconnecta elabora informes tècnics i econòmics de manera que si el client ens dona la conformitat, ens comprometem a obrir mercat en el sector on hem trobat la solució, potenciant així la seva venda. No sols aconsellem, actuem.