LA INICIATIVA

 

Som una cooperativa que treballa l’economia circular i col·laborativa, fent especial incís en l’àmbit de la reutilització per a donar-li una oportunitat al residu.

Som agents de residus autoritzats per l’Agència Catalana de Residus amb el nº de registre A-10163.

Focalitzem la nostra acció en ajudar a les empreses a trobar solucions creatives, connectant empreses generadores de residus i empreses que puguin emprar aquests residus o bé reutilitzant-los o bé introduint-los com una matèria primera, i en alguns casos fins i tot donant-los-hi un ús com a producte.

Localitzem interessats en el residu com a recurs, intermediem activament en la nova cadena de valor i oferim a les empreses una solució. Ens involucrem en la cadena de valor eliminant els costos econòmics que es generen en la gestió convencional dels residus, fins i tot, en alguns casos aportant-hi beneficis.

Som facilitadors del procés de reutilització i donem solucions oferint:

 • Reducció de costos
 • Augment d’ingressos
 • Rebaixa de la pressió fiscal
 • Màrqueting verd honest enfront al “Green Washing”

En la nostra filosofia d’empresa no podem parlar tan sols d’una relació de client – proveïdors, sinó que la nostra preferència és pensar en un esperit de col·laboració sense el qual no podríem dur a terme la nostra activitat. A vegades, un generador de residus pot esdevenir amb el temps receptor d’un altre residu, participant d’aquesta manera amb l’economia circular.

Ens definim com una empresa innovadora i compromesa en disminuir l’impacte generat per les indústries en el medi ambient. El nostre màxim indicador són les tones que recuperem de l’abocador per donar-li un ús.

 

 

ÀMBIT I CONTEXT DE LA NOSTRA ACTUACIÓ

 

El present model econòmic d’extreure, produir i malgastar està arribant ja al límit de la seva capacitat física. A Europa, només s’aprofita el 5% del valor original dels materials i de l’energia utilitzada, fet que posa de manifest la importància de prendre en consideració la sostenibilitat en les estratègies empresarials, els models de negoci i el disseny dels productes i serveis.

Un nou model d’economia està en el punt de mira de les polítiques europees. A finals de desembre del 2015 la Comissió Europea va impulsar el paquet d’economia circular amb les fites següents per al 2030:

 • Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments.
 • 65% de reciclatge de residus
 • 75% de reciclatge de residus d’envasos.
 • Que el màxim de residus a dipòsit/abocador sigui del 10%.

Totes aquestes mesures són clau per avançar cap a una economia més competitiva, responsable i circular per al progrés del benestar social. Això, implica dissociar l’activitat econòmica del consum de recursos finits i eliminar els residus del sistema des del disseny.

Recolzada per una transició a fonts renovables d’energia, el model circular crea capital econòmic, natural i social, i es basa en tres principis:

 • Eliminar residus i contaminació des del disseny.
 • Mantenir productes i materials en ús.
 • Regenerar sistemes naturals.

Com a solució i resposta doncs, durant els últims anys a Catalunya s’han incorporat una àmplia varietat d’iniciatives administratives, empresarials i socials en matèria de reducció, gestió i tractament dels residus i ús de matèries primeres amb la finalitat d’assolir els objectius fixats per la Unió Europea, esmentats anteriorment.

En termes econòmics, l’eina d’anàlisi i mesura de les tendències amb aquest nou model que la Comissió Europea fa servir, és la productivitat dels recursos, que compara el Producte Interior Brut (PIB) respecte el Consum Material Interior (CMI), i que permet mesurar l’eficiència en l’ús de recursos materials per part d’una economia, donant una aproximació quantitativa de la situació de l’Economia Circular. Podem dir així que l’increment de l’eficiència en la utilització dels recursos proporciona avantatges competitius a les empreses, promou el desenvolupament de noves activitats, llocs de treball i redueix la dependència de la importació de matèries primeres i de mercaderies.

Aquest indicador ha mostrat millores contínues a escala europea, per la qual cosa en l’economia catalana, el canvi cap a un model productiu més sostenible representa una nova oportunitat per a la re-industrialització del país. Tot i que, la reorientació cap a un model de creixement més sostenible depèn en gran part de la implicació dels sectors productius consolidats.

El seu objectiu és aconseguir la màxima reducció i eliminació del residu industrial, oferint solucions de gestió i reutilització a les empreses per a convertir el residu en un recurs.

Necessites ajuda amb la gestió dels residus que genera o rep la teva empresa? T’agradaria que conectéssim la teva empresa amb d’altres que puguin reutilitzar-los? Posa’t en contacte amb nosaltres, per correu a connecta@rconnecta.cat, per telèfon al 651078646 o bé omplint aquest formulari.

Fem entre tots un món més sostenible!