Treballem amb retalls, romanents i restes que permetin continuar donant el mateix ús que tenien com a productes nous, allargant-los la vida útil i introduint-los novament en el mercat. Fomentem la reutilització sobre el reciclatge, aprofitant el 100% del residu.