Fem estudis de viabilitat tècnica dels residus. Si els resultats són positius:

Localitzem interessats en el residu com a recurs. Intermediem activament en la nova cadena de valor

Oferim a les empreses una solució i ens involucrem en la nova cadena de valor, eliminant els costos econòmics que es generen en la gestió convencional dels residus, fins i tot, en alguns casos aportant-hi beneficis.

Som FACILITADORS del procés de REUTILITZACIÓ i donem solucions oferint:

REDUCCIÓ DE COSTOS
AUGMENT D’INGRESSOS
REBAIXA DE LA
PRESSIÓ FISCAL
MÀRQUETING VERD HONEST
ENFRONT “GREEN WASHING”