La UE impulsa la transició cap a una economia circular

La Directiva Europea de Residus juntament amb el Paquet d’Economia circular, impulsen la transició cap a una economia circular. Aquesta, afavoreix la competitivitat global de la Unió Europea, el creixement econòmic sostenible i la creació de nous llocs de treball. Però en què consistirà exactament aquesta nova proposta? A continuació us en fem quatre pinzellades…

D’acord amb la nova regulació de residus de la Unió Europea, els seus 27 estats membres hauran de vetllar per a garantir que, a partir de 2030, tots els residus aptes per al reciclatge —en particular els inclosos als residus municipals— no s’admetin als abocadors.

D’aquesta manera, els estats membres hauran de complir una sèrie d’objectius per tal d’incrementar la reutilització i el reciclatge dels residus municipals. En un 55% abans de 2025, en un 60% abans de 2030 i en un 65% abans de 2035.

Altres mesures que hauran d’adoptar seran establir, com a tard:

  • El 31 de gener de 2023, la recollida diferenciada dels residus orgànics.
  • L’1 de gener de 2025, la recollida diferenciada entre tèxtils i residus perillosos de les llars.

En definitiva, consisteix en incrementar el reciclatge dels residus municipals, adoptant aquestes noves diferenciacions, igual que a dia d’avui ja existeixen la del paper i el cartró, el vidre, el plàstic i el metall.

Així doncs, aquesta legislació té com a objectiu garantir que els valuosos materials que contenen els residus, siguin efectivament reutilitzats, reciclats i reinjectats a l’economia europea. Avançant així cap a una economia circular, fomentant un ús prudent, eficient i racional dels recursos naturals. I a la vegada, reduint la dependència que actualment té la Unió Europea en relació a les importacions de matèries primeres.

Des de Rconnecta us animem a tots a contribuir amb la millora del medi ambient i l’economia circular. Ja sigui reciclant o bé reutilitzant tot allò que sovint, i erròniament, donem per fet que ja no ens serà de cap utilitat.