Arriben els contenidors intel·ligents a Barcelona

El barri de Sant Antoni serà el primer de Barcelona en estrenar contenidors intel·ligents de fracció orgànica. Per a utilitzar-los, l’usuari s’haurà d’identificar amb alguna eina —encara per determinar— com ara una targeta o un clauer, que registrarà l’activitat de cada veí.

El nou contracte del servei de neteja, que entrarà en vigor el 2022 i durarà 8 anys, més 2 de prorrogables, preveu que tots els contenidors nous incorporin les característiques tecnològiques necessàries per a funcionar com a intel·ligents en un futur. Aquesta nova iniciativa preveu també la incorporació de 400 nous operaris i que el 66% dels camions d’escombraries siguin elèctrics, davant del 20% actual, per tal de reduir tant la contaminació de l’aire com l’acústica. En total, s’instal·larà un 25% més de contenidors de reciclatge i, per contra, es reduirà un 17% els de rebuig. Altres novetats seran que el contenidor marró (matèria orgànica) deixarà d’estar associat al de rebuig i anirà al costat dels altres de reciclatge: paper, vidre i envasos.

Aquest nou identificador permetrà estudiar bonificacions en la taxa de residus en funció del volum que es recicli. Però tal i com ha apuntat Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica, resultarà complicat fer una rebaixa individual de l’impost i considera més factible que aquesta es realitzi per barris, a partir de les dades dels contenidors i de la recollida “porta a porta” de la fracció orgànica i els envasos.

A més d’aquest sistema de contenidors intel·ligents, l’Ajuntament de Barcelona vol prioritzar també la recollida porta a porta, que consisteix a deixar els residus separats a la porta de casa, seguint un calendari preestablert per a la recollida de cada tipus de deixalla. Ja que tal i com afirma Eloi Badia: “En algunes fraccions puntuals pot aparèixer un contenidor intel·ligent, però si volem arribar als objectius que marca la Unió Europea, el sistema que obté millors resultats és el porta a porta”. I és que aquesta mesura que es vol estendre durant aquest any als barris d’Horta, Sant Andreu i Sant Antoni, ja s’aplica al barri de Sarrià des de 2018, on el reciclatge ha passat del 37% al 60%.