Vivim com si tinguéssim 1,75 planetes a la nostra disposició. I no.

Contínuament sentim a parlar sobre el malbaratament dels recursos i de la importància de reconvertir-los de nou en altres productes/subproductes en lloc de desestimar-los i passar-los a considerar directament com a residus.

Però per què? Posem-nos en context: Un recent estudi d’EAE Business School apunta que els espanyols generen 443 quilos de residus per persona a l’any, fet que suposa un 9% menys que la mitjana dels ciutadans de la Unió Europea, però que en canvi, Espanya presenta un 53% més de presència de residus en els abocadors que no pas la resta d’europeus.

Davant d’aquests indicadors, ens adonem de la importància i necessitat d’una eficient gestió dels residus ja que si bé en generem menys que la resta d’europeus, aquests van destinats majoritàriament als abocadors. I això, és precisament el que des de Rconnecta volem evitar. És per això que oferim solucions tècniques a empreses generadores de residus per tal d’evitar que aquests acabin a l’abocador, reduint així l’impacte que generen en el medi ambient.

I és que, ni els recursos disponibles són infinits ni és sostenible que continuem generant residus al ritme actual. Sense anar més lluny, cada any quan arriba el mes d’agost, ja hem esgotat tots els recursos que la Terra és capaç de generar en dotze mesos. O el que és el mateix: vivim com si tinguéssim 1,75 planetes a la nostra disposició.

Davant d’aquestes dades, només podem afegir que avançar cap a una economia circular està en mans de cadascun de nosaltres. I tu, t’apuntes a contribuir per un món més sostenible?