Quins serveis oferim?

Avui volem dedicar aquest espai a fer-vos cinc cèntims dels serveis que oferim a Rconnecta.

Entre els nostres serveis, trobem:

  • Servei de reutilització. Treballem amb retalls, romanents i restes que permetin continuar donant el mateix ús que tenien, com a productes nous, allargant-los la vida útil i introduint-los novament en el mercat. Fomentem la reutilització sobre el reciclatge, aprofitant el 100% del residu.
  • Servei de producte / subproducte. Introduir com a matèria primera un percentatge de residu de la indústria generadora a la indústria receptora amb la finalitat de no comprar materials nous, reduint així els costos a l’empresa generadora i donant circularitat al residu. A vegades, fins i tot, obtenim un producte final.
  • Servei d’innovació i consultoria. Elaborem informes tècnics i econòmics de manera que si el client ens dóna la seva conformitat, ens comprometem a obrir mercat en el sector on hem trobat la solució, potenciant així la seva venda. No només aconsellem, també actuem.
  • Servei de gestió de residus. Estem preparats per oferir un servei de gestió dels residus tradicional, en cas de no poder-li donar una altra sortida. Ens encarreguem de la traçabilitat dels residus, per encàrrec de les empreses, des del seu origen fins al destí final. 

A continuació, detallem la nostra facturació per serveis d’aquest 2020:

La teva empresa és generadora o receptora de residus? Tens alguna necessitat en concret per gestionar-los? Contacta amb nosaltres per veure de quina manera podem ajudar-te!