L’ecodisseny com a model d’economia circular

En els darrers anys, l’ecodisseny ha esdevingut una eina cada vegada més utilitzada tant per empreses de productes com de serveis, davant la creixent preocupació per millorar el seu comportament mediambiental.

El disseny ecològic consisteix en la incorporació de criteris ambientals en totes les seves fases de fabricació. Des del disseny, passant per la producció, distribució, utilització i reciclatge, fins al tractament final de qualsevol producte, amb l’objectiu de prevenir o reduir al màxim el seu impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida.  

Cal tenir en compte, però, que per a que sigui realment efectiu, cal identificar quina és l’etapa del cicle de vida del producte que més cal millorar i seleccionar l’estratègia més apropiada per a cada producte. I també, cal que mantingui la mateixa qualitat del seu equivalent en el mercat, per tal de ser competitius alhora que eco-friendly. Es tracta, sense anar més lluny, d’incorporar un nou factor en el procés de disseny de qualsevol producte: la reducció de l’impacte mediambiental d’aquest.

Entre els avantatges que presenten les empreses que apliquen l’ecodisseny, trobem:

  • La reducció dels costos de fabricació i distribució, mitjançant la identificació dels processos ineficients i per tant, a millorar.
  • La millora de la qualitat dels productes gràcies a l’increment de la seva durabilitat. Així com la seva capacitat per a ser reparats i reciclats. És a dir, més valor afegit utilitzant menys recursos naturals.
  • La potenciació del pensament innovador dins l’empresa i creació de noves oportunitats de mercat.
  • Reforçament de la imatge de marca.
  • La possibilitat d’accedir als sistemes d’ecoetiquetatge.

De fet, l’ecodisseny és un exemple paradigmàtic de les estratègies denominades win-win, és a dir, un guany ambiental que suposa al mateix temps un benefici econòmic. I és que aquest s’acostuma a associar a un tercer guany a nivell social, relacionat amb la imatge de responsabilitat ambiental que aconsegueix l’empresa quan aposta per aquesta nova manera d’entendre el model productiu.

Des de Rconnecta, apostem per l’ecodisseny i disposem de lluminàries sostenibles, tant de paret com de taula, fabricades íntegrament a partir de residus. Com veureu a la descripció, el peu de la làmpada està fabricat amb cartró reciclat i la pantalla protectora de material reciclat de polipropilè.

Fem, entre tots, un món més sostenible!