CONNECTEM
EMPRESES

Ajudem empreses generadores de residus a trobar solucions creatives connectant-les amb empreses que poden reutilitzar-los.

ELS NOSTRES SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Oferim projectes a mida cercant noves solucions en el servei de gestió dels residus, perquè aquests esdevinguin recursos.

Servei de reutilització

Treballem amb retalls, romanents i restes que permetin continuar donant el mateix ús que tenien com a productes nous, allargant-los la vida útil i introduint-los novament en el mercat. Fomentem la reutilització sobre el reciclatge, aprofitant el 100% del residu.

Servei de subproducte / producte

Introduir com a matèria primera un percentatge de residu de la indústria generadora a la indústria receptora amb la finalitat de no comprar nous materials, reduint costos a l’empresa receptora i donant circularitat al residu. Fins i tot a vegades obtenim un producte final.

Servei d'innovació i consultoria aplicada tècnica-comercial

Rconnecta elabora informes tècnics i econòmics de manera que si el client ens dóna la conformitat ens comprometem a obrir mercat en el sector on hem trobat la sol·lució, potenciant així la seva venda. No sols aconsellem, actuem.

Servei de gestió dels residus

Estem preparats per oferir un servei de gestió dels residus tradicional si no li podem donar una altra sortida. Ens encarreguem de la traçabilitat dels residus per encàrrec de les empreses, des del seu origen fins al destí final.

VALOR AFEGIT

Fem estudis de viabilitat tècnica dels residus. Si els resultats son positius:

Localitzem interessats
en el residu com a recurs

Intermediem activament
en la nova cadena de valor

Oferim a les empreses una solució i ens involucrem en la nova cadena de valor, eliminant els costos econòmics que es generen en la gestió convencional dels residus, fins i tot, en alguns casos aportant-hi beneficis.

Som FACILITADORS del procés de REUTILITZACIÓ i donem solucions oferint:

REDUCCIÓ DE COSTOS
AUGMENT D'INGRESSOS

REBAIXA DE LA
PRESSIÓ FISCAL

MÀRQUETING VERD HONEST
ENFRONT "GREEN WASHING"

servei de gestió dels residus